IMV là gì? Nghĩa của từ imv

IMV là gì?

IMV“Inferior Mesenteric Vein” trong tiếng Anh.

IMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IMV“Inferior Mesenteric Vein”.

Inferior Mesenteric Vein: Tĩnh mạch mạc treo tràng dưới.

Một số kiểu IMV viết tắt khác:

Infantry Mobility Vehicle: Xe cơ động của bộ binh.

Intermittent Mandatory Ventilation: Thông gió bắt buộc gián đoạn.

Invasive Mechanical Ventilator: Máy thông gió cơ học xâm lấn.

Image Media Vision: Tầm nhìn phương tiện hình ảnh.

Intracellular Mature Virus: Virus trưởng thành nội bào.

Invasive Mechanical Ventilation: Thông gió cơ học xâm lấn.

International Mars Venture: Liên doanh sao hỏa quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IMV

IMV có nghĩa “Inferior Mesenteric Vein”, dịch sang tiếng Việt là “Tĩnh mạch mạc treo tràng dưới”.