INGO là gì? Nghĩa của từ ingo

INGO là gì?

INGO“International Non-Governmental Organization” trong tiếng Anh.

INGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INGO“International Non-Governmental Organization”.

International Non-Governmental Organization: Tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của INGO

INGO có nghĩa “International Non-Governmental Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức phi chính phủ quốc tế”.