INLA là gì? Nghĩa của từ inla

INLA là gì?

INLA“Irish National Liberation Army” trong tiếng Anh.

INLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INLA“Irish National Liberation Army”.

Irish National Liberation Army: Quân đội giải phóng quốc gia Ireland.

Giải thích ý nghĩa của INLA

INLA có nghĩa “Irish National Liberation Army”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đội giải phóng quốc gia Ireland”.