INMARSAT là gì? Nghĩa của từ inmarsat

INMARSAT là gì?

INMARSAT“International Maritime Satellite organization” trong tiếng Anh.

INMARSAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INMARSAT“International Maritime Satellite organization”.

International Maritime Satellite organization: Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của INMARSAT

INMARSAT có nghĩa “International Maritime Satellite organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế”.