INP là gì? Nghĩa của từ inp

INP là gì?

INP“Input” trong tiếng Anh.

INP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INP“Input”.

Input: Đầu vào.
Thuật ngữ sử dụng nhiều trong lĩnh vực máy tính, điện tử, công nghệ, lập trình.

Một số kiểu INP viết tắt khác:

Indium Phosphide.
Chất bán dẫn nhị phân, có công thức phân tử InP.

Ice Nucleaction Particle: Hạt tạo mầm băng.

Illinois Newspaper Project: Dự án báo Illinois.

Giải thích ý nghĩa của INP

INP có nghĩa “Input”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu vào”.