INRIA là gì? Nghĩa của từ inria

INRIA là gì?

INRIA“National Institute for Research in Computer Science and Automation” trong tiếng Anh.

INRIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INRIA“National Institute for Research in Computer Science and Automation”.

National Institute for Research in Computer Science and Automation: Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính và Tự động hóa Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của INRIA

INRIA có nghĩa “National Institute for Research in Computer Science and Automation”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính và Tự động hóa Quốc gia”.