IOC là gì? Nghĩa của từ ioc

IOC là gì?

IOC“Initial Operational Capability” trong tiếng Anh.

IOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IOC“Initial Operational Capability”.

Initial Operational Capability: Khả năng hoạt động ban đầu.

Một số kiểu IOC viết tắt khác:

International Ornithological Congress: Đại hội côn trùng học quốc tế.

International Olympic Committee: Ủy ban Olympic quốc tế.

Intergovernmental Oceanic Commission: Ủy ban đại dương liên chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của IOC

IOC có nghĩa “Initial Operational Capability”, dịch sang tiếng Việt là “Khả năng hoạt động ban đầu”.