IOM là gì? Nghĩa của từ iom

IOM là gì?

IOM“Institute of Medicine” trong tiếng Anh.

IOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IOM“Institute of Medicine”.

Institute of Medicine: Viện Y học.

Một số kiểu IOM viết tắt khác:

International Organisation for Migration: Tổ chức Di cư Quốc tế.

Isle of Man: Đảo Man.

Iowa, Ohio, Michigan: Iowa, Ohio, Michigan.
nguồn gốc đậu nành.

Giải thích ý nghĩa của IOM

IOM có nghĩa “Institute of Medicine”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Y học”.