IOSCO là gì? Nghĩa của từ iosco

IOSCO là gì?

IOSCO“International Organization of Securities Commissions” trong tiếng Anh.

IOSCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IOSCO“International Organization of Securities Commissions”.

International Organization of Securities Commissions: Tổ chức quốc tế về ủy ban chứng khoán.

Giải thích ý nghĩa của IOSCO

IOSCO có nghĩa “International Organization of Securities Commissions”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức quốc tế về ủy ban chứng khoán”.