IPB là gì? Nghĩa của từ ipb

IPB là gì?

IPB“Intelligence Preparation of the Battlefield” trong tiếng Anh.

IPB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPB“Intelligence Preparation of the Battlefield”.

Intelligence Preparation of the Battlefield: Sự chuẩn bị tình báo của Chiến trường.

Giải thích ý nghĩa của IPB

IPB có nghĩa “Intelligence Preparation of the Battlefield”, dịch sang tiếng Việt là “Sự chuẩn bị tình báo của Chiến trường”.