IPN là gì? Nghĩa của từ ipn

IPN là gì?

IPN“Instytut Pamieci Narodowej” trong tiếng Anh.

IPN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPN“Instytut Pamieci Narodowej”.

Instytut Pamieci Narodowej: Instytut Pamieci Narodowej.
tiếng Ba Lan, "Viện Ký ức Quốc gia".

Giải thích ý nghĩa của IPN

IPN có nghĩa “Instytut Pamieci Narodowej”, dịch sang tiếng Việt là “Instytut Pamieci Narodowej”.