IQD là gì? Nghĩa của từ iqd

IQD là gì?

IQD“Iraqi dinar” trong tiếng Anh.

IQD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IQD“Iraqi dinar”.

Iraqi dinar: Đồng dinar của Iraq.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của IQD

IQD có nghĩa “Iraqi dinar”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng dinar của Iraq”.