IR là gì? Nghĩa của từ ir

IR là gì?

IR“Infrared” trong tiếng Anh.

IR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IR“Infrared”.

Infrared: Hồng ngoại.

Một số kiểu IR viết tắt khác:

Intelligence Requirement: Yêu cầu Tình báo.
quân sự.

Iran Air: Iran Air.
mã IATA alpha.

Iran: Iran.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Iridium: Iridi.
lr.

Giải thích ý nghĩa của IR

IR có nghĩa “Infrared”, dịch sang tiếng Việt là “Hồng ngoại”.