IRAN là gì? Nghĩa của từ iran

IRAN là gì?

IRAN“Inspect and Repair As Necessary” trong tiếng Anh.

IRAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRAN“Inspect and Repair As Necessary”.

Inspect and Repair As Necessary: Kiểm tra và sửa chữa khi cần thiết.

Giải thích ý nghĩa của IRAN

IRAN có nghĩa “Inspect and Repair As Necessary”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra và sửa chữa khi cần thiết”.