IRC là gì? Nghĩa của từ irc

IRC là gì?

IRC“International Red Cross” trong tiếng Anh.

IRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRC“International Red Cross”.

International Red Cross: Hội chữ thập đỏ quốc tế.

Một số kiểu IRC viết tắt khác:

International Reply Coupon: Phiếu trả lời quốc tế.

Internet Relay Chat: Trò chuyện chuyển tiếp Internet.

Giải thích ý nghĩa của IRC

IRC có nghĩa “International Red Cross”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chữ thập đỏ quốc tế”.