IRM là gì? Nghĩa của từ irm

IRM là gì?

IRM“Information Risk Management” trong tiếng Anh.

IRM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRM“Information Risk Management”.

Information Risk Management: Quản lý rủi ro thông tin.

Một số kiểu IRM viết tắt khác:

Illinois Railway Museum: Bảo tàng Đường sắt Illinois.

Inzhenernaya Razvedyvatelnaya Mashina: Inzhenernaya Razvedyvatelnaya Mashina.
tiếng Nga Инженерная Разведывательная Машина, "Xe do thám của kỹ sư".

Giải thích ý nghĩa của IRM

IRM có nghĩa “Information Risk Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý rủi ro thông tin”.