IRQ là gì? Nghĩa của từ irq

IRQ là gì?

IRQ“Iraq” trong tiếng Anh.

IRQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRQ“Iraq”.

Iraq: Iraq.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của IRQ

IRQ có nghĩa “Iraq”, dịch sang tiếng Việt là “Iraq”.