IRS là gì? Nghĩa của từ irs

IRS là gì?

IRS“U.S. Internal Revenue Service” trong tiếng Anh.

IRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRS“U.S. Internal Revenue Service”.

U.S. Internal Revenue Service: Sở thuế vụ Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của IRS

IRS có nghĩa “U.S. Internal Revenue Service”, dịch sang tiếng Việt là “Sở thuế vụ Hoa Kỳ”.