ISAF là gì? Nghĩa của từ isaf

ISAF là gì?

ISAF“International Sailing Federation” trong tiếng Anh.

ISAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISAF“International Sailing Federation”.

International Sailing Federation: Liên đoàn đua thuyền quốc tế.

Một số kiểu ISAF viết tắt khác:

International Security Assistance Force: Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISAF

ISAF có nghĩa “International Sailing Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn đua thuyền quốc tế”.