ISCII là gì? Nghĩa của từ iscii

ISCII là gì?

ISCII“Indian Standard Code for Information Interchange” trong tiếng Anh.

ISCII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISCII“Indian Standard Code for Information Interchange”.

Indian Standard Code for Information Interchange: Mã tiêu chuẩn của Ấn Độ để trao đổi thông tin.

Giải thích ý nghĩa của ISCII

ISCII có nghĩa “Indian Standard Code for Information Interchange”, dịch sang tiếng Việt là “Mã tiêu chuẩn của Ấn Độ để trao đổi thông tin”.