ISPE là gì? Nghĩa của từ ispe

ISPE là gì?

ISPE“International Society for Pharmacoepidemiology” trong tiếng Anh.

ISPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISPE“International Society for Pharmacoepidemiology”.

International Society for Pharmacoepidemiology: Hiệp hội dược phẩm quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISPE

ISPE có nghĩa “International Society for Pharmacoepidemiology”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội dược phẩm quốc tế”.