IT là gì? Nghĩa của từ it

IT là gì?

IT“Information Technology” trong tiếng Anh.

IT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IT“Information Technology”.

Information Technology: Công nghệ thông tin.

Một số kiểu IT viết tắt khác:

Inferior Temporal: Inferior Temporal.
sinh lý thần kinh.

Italian language: Ngôn ngữ Ý.
mã ISO 639-1: it.

Italy: Ý.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của IT

IT có nghĩa “Information Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ thông tin”.