ITCS là gì? Nghĩa của từ itcs

ITCS là gì?

ITCS“Information Technology and Computer Science” trong tiếng Anh.

ITCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITCS“Information Technology and Computer Science”.

Information Technology and Computer Science: Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính.

Một số kiểu ITCS viết tắt khác:

Isothiocyanates.
ITCs.

Institute for Theoretical Computer Science: Viện Khoa học Máy tính Lý thuyết.

Innovations in Theoretical Computer Science: Những đổi mới trong Khoa học Máy tính Lý thuyết.

Impact-Tested Carbon Steel: Thép cacbon đã được thử nghiệm va đập.

Information Technology Central Services: Dịch vụ Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Incremental Train Control System: Hệ thống điều khiển tàu tăng dần.

Israel Tennis Centers: Trung tâm quần vợt Israel.
ITCs.

Investment Tax Credits: Tín dụng thuế đầu tư.
ITCs.

International Time Capsule Society: Hiệp hội Capsule thời gian quốc tế.

Istituto Tecnico Commerciale Statale: Viện Kỹ thuật Thương mại Nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của ITCS

ITCS có nghĩa “Information Technology and Computer Science”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính”.