ITEMS là gì? Nghĩa của từ items

ITEMS là gì?

ITEMS“Interactive Tactical Environment Management System” trong tiếng Anh.

ITEMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITEMS“Interactive Tactical Environment Management System”.

Interactive Tactical Environment Management System: Hệ thống quản lý môi trường chiến thuật tương tác.

Giải thích ý nghĩa của ITEMS

ITEMS có nghĩa “Interactive Tactical Environment Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý môi trường chiến thuật tương tác”.