ITF là gì? Nghĩa của từ itf

ITF là gì?

ITF“International Tennis Federation” trong tiếng Anh.

ITF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITF“International Tennis Federation”.

International Tennis Federation: Liên đoàn quần vợt quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ITF

ITF có nghĩa “International Tennis Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn quần vợt quốc tế”.