IU là gì? Nghĩa của từ iu

IU là gì?

IU“Inuktitut language” trong tiếng Anh.

IU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IU“Inuktitut language”.

Inuktitut language: Ngôn ngữ Inuktitut.
mã ISO 639-1: iu.

Giải thích ý nghĩa của IU

IU có nghĩa “Inuktitut language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Inuktitut”.