IUD là gì? Nghĩa của từ iud

IUD là gì?

IUD“Intrauterine Device” trong tiếng Anh.

IUD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IUD“Intrauterine Device”.

Intrauterine Device: Thiết bị trong tử cung.

Giải thích ý nghĩa của IUD

IUD có nghĩa “Intrauterine Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị trong tử cung”.