IUI là gì? Nghĩa của từ iui

IUI là gì?

IUI“Intrauterine Insemination” trong tiếng Anh.

IUI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IUI“Intrauterine Insemination”.

Intrauterine Insemination: Thụ tinh trong tử cung.

Giải thích ý nghĩa của IUI

IUI có nghĩa “Intrauterine Insemination”, dịch sang tiếng Việt là “Thụ tinh trong tử cung”.