IZ là gì? Nghĩa của từ iz

IZ là gì?

IZ“Iraq” trong tiếng Anh.

IZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IZ“Iraq”.

Iraq: Iraq.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của IZ

IZ có nghĩa “Iraq”, dịch sang tiếng Việt là “Iraq”.