J là gì? Nghĩa của từ j

J là gì?

J“Joule” trong tiếng Anh.

J là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J“Joule”.

Joule: Joule.
đơn vị năng lượng dẫn xuất.

Giải thích ý nghĩa của J

J có nghĩa “Joule”, dịch sang tiếng Việt là “Joule”.