J2 là gì? Nghĩa của từ j2

J2 là gì?

J2“Joint Intelligence Directorate” trong tiếng Anh.

J2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J2“Joint Intelligence Directorate”.

Joint Intelligence Directorate: Cục tình báo chung.

Giải thích ý nghĩa của J2

J2 có nghĩa “Joint Intelligence Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Cục tình báo chung”.