JA là gì? Nghĩa của từ ja

JA là gì?

JA“Japan” trong tiếng Anh.

JA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JA“Japan”.

Japan: Nhật Bản.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu JA viết tắt khác:

Japanese language: Ngôn ngữ tiếng Nhật.
mã ISO 639-1: ja.

Giải thích ý nghĩa của JA

JA có nghĩa “Japan”, dịch sang tiếng Việt là “Nhật Bản”.