JABODETABEK là gì? Nghĩa của từ jabodetabek

JABODETABEK là gì?

JABODETABEK“Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi” trong tiếng Anh.

JABODETABEK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JABODETABEK“Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi”.

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
tập hợp đô thị của Jakarta: Jabodetabek.

Giải thích ý nghĩa của JABODETABEK

JABODETABEK có nghĩa “Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi”, dịch sang tiếng Việt là “Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi”.