JAV là gì? Nghĩa của từ jav

JAV là gì?

JAV“Japanese Adult Video” trong tiếng Anh.

JAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAV“Japanese Adult Video”.

Japanese Adult Video: Video người lớn Nhật Bản.

Một số kiểu JAV viết tắt khác:

Javanese language: Ngôn ngữ Java.
Mã ISO 639-2: jav. Được sử dụng ở Indonesia.

Ilulissat Airport: Sân bay Ilulissat.
Mã IATA của sân bay quốc tế quy mô nhỏ ở Greenland.

Giải thích ý nghĩa của JAV

JAV có nghĩa “Japanese Adult Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video người lớn Nhật Bản”.