JB là gì? Nghĩa của từ jb

JB là gì?

JB“Junior Branch” trong tiếng Anh.

JB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JB“Junior Branch”.

Junior Branch: Chi bộ cơ sở.

Một số kiểu JB viết tắt khác:

Jail Bait: Jail Mồi.

Justin Bieber: Justin Bieber.

Giải thích ý nghĩa của JB

JB có nghĩa “Junior Branch”, dịch sang tiếng Việt là “Chi bộ cơ sở”.