JCMOTF là gì? Nghĩa của từ jcmotf

JCMOTF là gì?

JCMOTF“Joint Civil-Military Operations Task Force” trong tiếng Anh.

JCMOTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCMOTF“Joint Civil-Military Operations Task Force”.

Joint Civil-Military Operations Task Force: Lực lượng Đặc nhiệm Hoạt động Quân sự-Dân sự Liên hợp.

Giải thích ý nghĩa của JCMOTF

JCMOTF có nghĩa “Joint Civil-Military Operations Task Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Đặc nhiệm Hoạt động Quân sự-Dân sự Liên hợp”.