JCP là gì? Nghĩa của từ jcp

JCP là gì?

JCP“Java Community Process” trong tiếng Anh.

JCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCP“Java Community Process”.

Java Community Process: Quy trình cộng đồng Java.

Giải thích ý nghĩa của JCP

JCP có nghĩa “Java Community Process”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình cộng đồng Java”.