JCT là gì? Nghĩa của từ jct

JCT là gì?

JCT“Job Characteristic Theory” trong tiếng Anh.

JCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCT“Job Characteristic Theory”.

Job Characteristic Theory: Lý thuyết đặc điểm công việc.

Một số kiểu JCT viết tắt khác:

Jerusalem College of Technology: Cao đẳng Công nghệ Jerusalem.

Joint Committee on Taxation: Ủy ban hỗn hợp về thuế.

Jivdaya Charitable Trust: Quỹ từ thiện Jivdaya.

Johnson City Transit: Chuyển tuyến thành phố Johnson.

Job Characteristics Theory: Lý thuyết đặc điểm công việc.

Joint Contracts Tribunal: Tòa án hợp đồng chung.

Josephine County Technology: Công nghệ hạt Josephine.

Junior Cup Team: Đội vô địch Junior.

Jaya Container Terminal: Cảng container Jaya.

John Christner Trucking: John Christner Vận tải đường bộ.

John's Conservatory Theater: Nhà hát nhạc viện John.

Justice for Children Trust: Niềm tin Công lý cho Trẻ em.

Giải thích ý nghĩa của JCT

JCT có nghĩa “Job Characteristic Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết đặc điểm công việc”.