JDAM là gì? Nghĩa của từ jdam

JDAM là gì?

JDAM“Joint Direct Attack Munition” trong tiếng Anh.

JDAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JDAM“Joint Direct Attack Munition”.

Joint Direct Attack Munition: Đạn tấn công trực tiếp chung.

Giải thích ý nghĩa của JDAM

JDAM có nghĩa “Joint Direct Attack Munition”, dịch sang tiếng Việt là “Đạn tấn công trực tiếp chung”.