JDL là gì? Nghĩa của từ jdl

JDL là gì?

JDL“Jewish Defense League” trong tiếng Anh.

JDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JDL“Jewish Defense League”.

Jewish Defense League: Liên đoàn Phòng thủ Do Thái.

Giải thích ý nghĩa của JDL

JDL có nghĩa “Jewish Defense League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Phòng thủ Do Thái”.