JEE là gì? Nghĩa của từ jee

JEE là gì?

JEE“Java Platform, Enterprise Edition” trong tiếng Anh.

JEE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JEE“Java Platform, Enterprise Edition”.

Java Platform, Enterprise Edition: Nền tảng Java, Phiên bản Doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của JEE

JEE có nghĩa “Java Platform, Enterprise Edition”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng Java, Phiên bản Doanh nghiệp”.