JFACTSU là gì? Nghĩa của từ jfactsu

JFACTSU là gì?

JFACTSU“U.K. Joint Forward Air Controller Training and Standards Unit” trong tiếng Anh.

JFACTSU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFACTSU“U.K. Joint Forward Air Controller Training and Standards Unit”.

U.K. Joint Forward Air Controller Training and Standards Unit: Đơn vị Đào tạo và Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Không khí Liên hợp của Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của JFACTSU

JFACTSU có nghĩa “U.K. Joint Forward Air Controller Training and Standards Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị Đào tạo và Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Không khí Liên hợp của Vương quốc Anh”.