JFCOM là gì? Nghĩa của từ jfcom

JFCOM là gì?

JFCOM“U.S. Joint Forces Command” trong tiếng Anh.

JFCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFCOM“U.S. Joint Forces Command”.

U.S. Joint Forces Command: Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của JFCOM

JFCOM có nghĩa “U.S. Joint Forces Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hoa Kỳ”.