JFMCC là gì? Nghĩa của từ jfmcc

JFMCC là gì?

JFMCC“Joint Force Maritime Component Commander” trong tiếng Anh.

JFMCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFMCC“Joint Force Maritime Component Commander”.

Joint Force Maritime Component Commander: Chỉ huy Bộ phận Hàng hải của Lực lượng Liên quân.

Giải thích ý nghĩa của JFMCC

JFMCC có nghĩa “Joint Force Maritime Component Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy Bộ phận Hàng hải của Lực lượng Liên quân”.