JFSOCC là gì? Nghĩa của từ jfsocc

JFSOCC là gì?

JFSOCC“Joint Force Special Operations Component Commander” trong tiếng Anh.

JFSOCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFSOCC“Joint Force Special Operations Component Commander”.

Joint Force Special Operations Component Commander: Chỉ huy thành phần hoạt động đặc biệt của lực lượng chung.

Giải thích ý nghĩa của JFSOCC

JFSOCC có nghĩa “Joint Force Special Operations Component Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy thành phần hoạt động đặc biệt của lực lượng chung”.