JHS là gì? Nghĩa của từ jhs

JHS là gì?

JHS“Joint Hypermobility Syndrome” trong tiếng Anh.

JHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JHS“Joint Hypermobility Syndrome”.

Joint Hypermobility Syndrome: Hội chứng tăng vận động khớp.

Một số kiểu JHS viết tắt khác:

Junior High School: Trường trung học cơ sở.

Jasper Junior Senior High School: Trường trung học cơ sở Jasper.

Juvenile hormones: Hormone vị thành niên.
JHs.

Jacksonville High School: Trường trung học Jacksonville.

Jasper High School: Trường trung học Jasper.

Jacksonville Historical Society: Hội lịch sử Jacksonville.

Jhansi.

Jaluit High School: Trường trung học Jaluit.

Jain Heritage School: Trường Di sản Jain.

Jewish Historical Society: Hội lịch sử Do Thái.

Jefferson High School: Trường trung học Jefferson.

Journal of Horticultural Sciences: Tạp chí Khoa học Làm vườn.

Jamestown High School: Trường trung học Jamestown.

Jerome Harrison.

Jackson Heart Study.

Janiuay High School: Trường trung học Janiuay.

Jackson Health System: Hệ thống Y tế Jackson.

Johns Hopkins Singapore.

Giải thích ý nghĩa của JHS

JHS có nghĩa “Joint Hypermobility Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng tăng vận động khớp”.