JIB là gì? Nghĩa của từ jib

JIB là gì?

JIB“Joint Information Bureau” trong tiếng Anh.

JIB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JIB“Joint Information Bureau”.

Joint Information Bureau: Phòng thông tin liên hợp.

Giải thích ý nghĩa của JIB

JIB có nghĩa “Joint Information Bureau”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thông tin liên hợp”.