JJJ là gì? Nghĩa của từ jjj

JJJ là gì?

JJJ“Jing-Jin-Ji” trong tiếng Anh.

JJJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JJJ“Jing-Jin-Ji”.

Jing-Jin-Ji: .

Giải thích ý nghĩa của JJJ

JJJ có nghĩa “Jing-Jin-Ji”, dịch sang tiếng Việt là “”.