JKD là gì? Nghĩa của từ jkd

JKD là gì?

JKD“Juvenile Kidney Disease” trong tiếng Anh.

JKD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JKD“Juvenile Kidney Disease”.

Juvenile Kidney Disease: Bệnh thận vị thành niên.

Một số kiểu JKD viết tắt khác:

Jeet Kune Do: Triệt quyền đạo.

Giải thích ý nghĩa của JKD

JKD có nghĩa “Juvenile Kidney Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh thận vị thành niên”.