JO là gì? Nghĩa của từ jo

JO là gì?

JO“Jordan” trong tiếng Anh.

JO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JO“Jordan”.

Jordan: Jordan.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của JO

JO có nghĩa “Jordan”, dịch sang tiếng Việt là “Jordan”.